فلنج اهنی

فلنج آهنی

فلنج آهنی فروش انواع  فلنج آهنی در بازار فلنج فلنج آهنی کلاس ۱۵۰ ۳۰۰ ۶۰۰ ۱۰ بار ۱۶ بار ۴۰ بار فلنج آهنی گلودار اسلیپون کور تخت دنده ای عینکی فلنج آهنی با الیاز st37 a105 فلنج آهنی از سایز ۱/۲ تا ۵۶ اینچ موجود می باشد فلنج آهنی برای مصارف نفت گاز پتروشیمی صنعتی…