فلنج استنلس استیل ۵ اینچ

 

فلنج رزوه ای

فلنج رزوه ای

 

فلنج استیل ۳۲۱

فلنج استیل 321

 

فلنج استیل ۳۱۶

فلنج استیل 316

 

فلنج چیست

فلنج چیست

 

فلنج استیل ۳۰۴

فلنج استیل 304

 

فلنج کلاس ۳۰۰

فلنج کلاس 300

 

فلنج گالوانیزه

فلنج گالوانیزه

 

رینگ فلنج

رینگ فلنج

 

فلنج آهنی

فلنج آهنی