فلنج

فلنج چیست

 فلنج چیست فلنج چیست-فلنج کور چیست-flange چیست-اریفیس فلنج چیست-فلنج اسلیپون چیست-کلاس فلنج چیست فلنج چست روش های گوناگونی جهت اتصال لوله و اقلام آن به همديگر و يا به تجهيزات وجود دارد، مانند جوشکاري و … که يکي از اين موارد اتصالات فلنجي ميباشد (در مقاله اي ديگر کليه روشهاي اتصال به صورت خلاصه توضيح…