فروش فلنج گالوانیزه

فلنج گالوانیزه

فلنج گالوانیزه

  فلنج گالوانیزه فروش انواع فلنج گالوانیزه فلنج گالوانیزه جوشی دنده ای کور اسلیپون فلنج گالوانیزه در کلاسهای مختلف ۱۰ بار ۱۶ بار فلنج های گالوانیزه از نوع گالوانیزه گرم می باشد فلنج های گالوانیزه در سایزهای مختلف از ۱/۲