فلنج

فلنج لبه دار

فلنج لبه دار

 

فلنج كور

فلنج كور

 

فلنج اسلیپون

فلنج اسلیپون

 

فلنج استیل

فلنج استیل

 

فلنج دنده ای

فلنج دنده ای

 

فلنج جوشی

فلنج جوشی

 

فلنج گلودار

فلنج گلودار

 

فلنج فولادی

فلنج فولادی

 

فلنج

فلنج