بهمن ۱۳۹۴

فلنج كور

فلنج كور

  فلنج كور فروش انواع فلنج كور فلنج كور ۱۰ بار فلنج كور ۱۶ بار فلنج كور کلاس ۱۵۰ فلنج كور کلاس ۳۰۰ فلنج كور ایرانی چینی اروپایی فلنج کور جهت مصرف در صنایع نفت گاز پتروشیمی صنعتی ساختمانی فلنج

فلنج اسلیپون

فلنج اسلیپون

  فلنج اسلیپون فروش انواع فلنج اسلیپون فلنج اسلیپون ۱۰ بار فلنج اسلیپون ۱۶ بار فلنج اسلیپون کلاس ۱۵۰ فلنج اسلیپون کلاس ۳۰۰  ۶۰۰  ۹۰۰ فلنج اسلیپون ایرانی اروپایی چینی فلنج اسلیپون در سایزهای مختلف از ۱/۲ تا ۴۲ اینچ