دی ۱۳۹۴

فلنج استیل

فلنج استیل

 

فلنج دنده ای

فلنج دنده ای

 

فلنج جوشی

فلنج جوشی

 

فلنج گلودار

فلنج گلودار

 

فلنج فولادی

فلنج فولادی

 

فلنج کربن استیل

فلنج کربن استیل

 

فلنج استنلس استیل

فلنج استنلس استیل

 

فلنج

فلنج